top of page

Školní bowlingová liga

Jediná celorepubliková soutěž v bowlingu pro základní školy a domy dětí a mládeže.

 

Talent4you pořádá regionální kolo pro Plzeňský kraj a finále MČR, které se každoročně koná v Praze.Účast v turnaji

 

Do soutěže se mohou přihlásit vybrané kolektivy ze základních škol a DDM Plzeňského kraje. Podmínkou účasti je elektronicky vyplněná přihláška tříčlenného družstva příslušné věkové kategorie s razítkem a se souhlasem školy nebo DDM. Na soupisce může být zapsáno až šest hráčů, kteří se mohou po jednotlivých hrách střídat. Pro turnaj jsou k dispozici deset drah herny v Třemošné. Na MČR do Prahy postupuje jedno vítězné družstvo z kategorie.

 

Poslání soutěže

 

Posláním je podpora pohybových aktivit dětskýcha juniorských kolektivů a možnost seznámení se s netradiční sportovní aktivitou. Turnaj je vyhlášen v duchu protidrogové prevence a bude kladen velký důraz na zdravou soutěživost –hrát fair play, respektovat pravidla soutěže, naučit se novým pohybovým aktivitám, získávat nové poznatky a informace, mít radost ze hry, realizovat se v kolektivu, naučit se pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví svého i druhých, naučit se rovnoprávnosti, umět pomoci a být dobrým kamarádem –spoluhráčem.

Místo konání pro regionální kolo:

Areál Bowling Třemošná


Místo konání pro finále MČR:
Xbowling Strašnice, Praha 10

 

Pořadatelé

DDM STOD

www.ddmstod.cz

Rozhodčí:

Roman Majer

bottom of page