top of page
miniaktivity-01.png

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Dětská skupina pod vedením kvalifikovaných pracovníků

  • V rodinném prostředí a kolektivu pro 12 dětí

  • Nabídka všestranného rozvoje a individuálního přístupu

  • Důraz na zdravou výživu, stravování v budově

  • K dispozici nové moderní vybavení – taneční sály, herna, sportovní hala a rozsáhlá přilehlá zahrada

  • Celodenní péče, rozvíjení pohybových, uměleckých a kreativních činností s důrazem na rozumové dovednosti a hygienické návyky

  • Pořádání společných akcí pro rodinné příslušníky

  • V budově možnost další nabídky – kavárna, kroužky, relaxační zóny, cvičení pro maminky, sport pro veřejnost, akce…

detske-centrum.jpg
bottom of page